Internet

 Prve certifikate za oblikovanje spletnih strani je pridobilo šest »webdesignerjev«

Dmo dobili prve, formalno kvalificirane oblikovalce spletnih strani. Šest oblikovalcev je namreč dobilo certifikat, s katerim dokazujejo svojo strokovno usposobljenost za opravljanje poklica »webdesigner« in se z njim lahko postavljajo ob bok oblikovalcem spletnih strani v evropskem prostoru.

Prve certifikate oblikovalcev spletnih strani je  izobraževanje (izvajalec postopka preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije oblikovalec/oblikovalka spletnih strani) izmed 24 udeležencev izobraževanja prejelo šest, danes certificiranih »webdesignerjev«.

Certificirani oblikovalec spletnih strani je po definiciji nacionalne poklicne kvalifikacije tisti, ki ima znanja za oblikovanje vsebinske in oblikovne zasnove spletnih strani, dobro pozna programska orodja za izdelavo spletnih strani ter zna enostavne spletne strani tudi sam izdelati. Poleg tega ima marketinška znanja, dobro pozna likovno teorijo, tipografijo, digitalno fotografijo, arhitekturo spletnih strani ter druga orodja, potrebna za kakovostno oblikovanje spletnih strani, je seznanjen z avtorskimi pravicami in varstvom osebnih podatkov. Ima tudi osnovna znanja za izdelavo spletnih strani, vendar pa zahtevnejših programskih jezikov, ki so potrebni za izdelavo kompleksnejših spletnih strani, ne obvlada. Oblikovalec spletnih strani je tudi tisti, ki komunicira z naročnikom, mu svetuje in organizira realizacijo oblikovanja in izdelave spletnih strani.

Vsebine izobraževalnega programa, v katerega so bili slušatelji vključeni, so oblikovane na osnovi kataloga standardnih znanj in spretnosti za poklic oblikovalec/oblikovalka spletnih strani. Udeleženci izobraževanja so tako pridobili znanja s področja oblikovanja, uporabe računalniških programov za oblikovanje, načrtovanja spletnih strani, spletnega komuniciranja, evalvacije elektronskih gradiv, varovanja avtorskih pravic in poslovnega vidika oblikovanja spletnih strani.

Ee webdesign moet snel worden geladen en gemakkelijk navigeren. Een klik of twee moeten de bezoeker brengen waar hij/zij wil zijn. Daarom wilt u professionals die de kunst beheersen van het esthetisch en helder weergeven van alle nuttige informatie. webdesign laten maken - webdesignbureau hurby Een moderne website past zich in layout en bedieningswijze aan. Op een smartphone of mobiel zal de opmaak en volgorde van website onderdelen anders zijn dan b.v. op de tablet of iPad. Omdat deze devices steeds meer gebruikt worden is het een belangr

Comments (1)

1. A. Terra (link) 16/05/2016

Thank you. Have a great site..

Add a comment
 

Make a free website with emyspot.com - Report abuse