Foto

Tudi fotografija je lahko življenje

V Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, eni največjih galerij pri nas, je do 13. novembra postavljena mednarodna fotografska razstava Živeti, ki v ospredje postavlja evropski aspekt življenja. Poleg posameznih človeških zgodb in medsebojnih odnosov na različne načine prikazuje intimne in prostrane življenjske prostore. Deset selektorjev je pripeljalo zanimive in geografsko ter generacijsko raznolike avtorje, ki so se v svojih delih ukvarjali s socialnimi, ekološkimi, ekonomskimi in humanitarnimi dilemami človeka. Med oseminšestdesetimi umetniki je tudi pet članov prestižne fotografske agencije Magnum.

»Po eni strani je fotografija minljivost, film pa je menda življenje. Z razstavo smo pokazali, da je tudi fotografija lahko življenje,« je povedala direktorica galerije Milena Zlatar. Z razstavo so organizatorji želeli opredeliti 20. stoletje, torej šestdeseto obletnico konca 2. svetovne vojne in ustanovitve organizacije Združenih narodov. »Hoteli smo prikazati skrite plati življenja, ki o življenju marsikaj povedo,« dodaja Zlatarjeva. Na sedemsto kvadratnih metrih galerijskih površin so razstavljena dela, ki zajemajo človeka v njegovem najširšem bistvu; poleg življenja kot takega so na razstavi poudarjeni tudi ekološki problemi, pozabljeni teritoriji in bivanjski prostori. »Prikazali smo ves svet, fokusirali pa smo se na evropski aspekt življenja s poudarkom na odnosih med ljudmi in njihovimi zgodbami,« razlaga Zlatarjeva. Fotografije različnih formatov, trendov in tehnik so vodilni medij, v razstavo pa so umeščena tudi video dela, fotografije iz starih časopisov, slike, dnevniški zapisi ter umetniške knjige. Zanimivi so na primer dnevniki nekega Žida, najdeni v izpraznjenem newyorškem stanovanju. »Dnevniki so opredeljevalci časa in resničnega življenja, fotografija pa je, povzeto po Susan Sontag, minljivost. Življenje in njegovo vrednost smo problematizirali na način soočanja z njegovo izgubo. Dnevniki in drugi artefakti so mišljeni kot ilustracija in dekoracija razstave, ki spodbudi obiskovalce k razmišljanju,« razlaga Zlatarjeva.

Razstava se začne s stalno zbirko slik Bogdana Borčiča. »Slikarska dela so v fotografsko razstavo vpeta skozi slikarjevo usodo. Poleg njih so postavljene fotografije sestre Karmeličanke Elije Bossler, ki fotografira bivše zapornike koncentracijskih taborišč; na steni visi tudi Borčičev portret,« je v Kažipotu razstave zapisala selektorica razstave Andreja Hribernik.

Ena tretjina avtorjev je slovenskih in zajemajo obdobje od druge svetovne vojne, vse do danes. »Izbor ni bil lahek, je pa narejen tako, da je padel v kontekst razstave,« je povedala Zlatarjeva, ki je fotografije izbrala ob pomoči selektorja Borisa Gorupiča. Janez Marenčič in Edi Šelhaus razstavljata medvojne in povojne fotografije, ki prikazujejo življenje in situacije v takratnem času. Stojan Kerbler v serijiHaložani razvije fotografsko zgodbo od življenja do smrti. Dela Dragiše Modrinjaka, ki prikazujejo vsakdanjik v šestdesetih in osemdesetih letih v Sloveniji, poudarjajo dvojnost in večplastnost življenja. Joco Žnidaršič na fotografijah New York–Moskva skozi podobne motive mest enači vzhodnjaško in zahodnjaško bedo. Razstavljena so tudi dela Alojza Krivograda ml., ki je med vojno dokumentiral dogajanje po Jugoslaviji, potem pa se je za njim izgubila vsaka sled. Sklop njegovih fotografij dopolnjuje tekst Dvorni norec Apokalipse Marka Košana, ki je namenoma izginjajoč in deloma povsem nečitljiv. Predstavljene so tudi fotografije Vena Pilona, Boruta Peterlina, Aleksandre Vajd in drugih. The Course talks about the ego in a way that is beyond what Freud did. Freud saw the ego as having some kind of value, as a mediator between our morals and mores on the one hand, and our unconscious urges and impulses on the other. Another opinion at https://www.a-course-in-miracles.org

 
Add a comment
 

Make a free website with emyspot.com - Report abuse